Bài viết mới nhất

Được xem nhiều

Laravel storage:link on shared hosting

Lỗi không thể chạy command php artisan storage:link trên môi trường hosting

Trên thực tế, khi xây dựng website bằng Laravel và chạy trên môi trường hosting. Một số nhà cung cấp hosting họ không cho phép ssh.

Cách dùng AWS CLI với account đã bật MFA

Trong quá trình làm dự án, một trong những câu hỏi mình hay gặp nhất là khi AWS account đã bật MFA rồi thì làm sao dùng được bên AWS CLI?

 

Các tính năng mới trong PHP 8

PHP đã chính thức phát hành phiên bản 8.0 (26/11/2020), với nhiều cải tiến mới cả về hiệu năng lẫn cú pháp. Trong bài viết này, chúng ta cùng xem các điểm thay đổi chính trong PHP 8 nhé.

Thứ tự ưu tiên trong CSS

Thứ tự ưu tiên trong CSS. Là gì nhỉ? Là cái mà anh em developer chúng ta hay nói là "viết CSS cho cái này đè cái kia". Đè ở đây là dựa vào thứ tự ưu tiên của các selectors, mình code các style CSS sao cho nó effect (ăn) lên UI (HTML) đúng như ý muốn. Hôm nay mình sẽ nói chi tiết về vấn đề này.

Tất cả về arrow function trong javascript

Nói nôm na arrow function là cú pháp để viết function theo kiểu mới, xuất hiện trong ES6. Và nó cũng có vài đặc tính nhỏ khác với regular function.

Fullstack

Thủ thuật

PHP

Javascript