Quy tắc đặt tên biến - naming convention
Quy tắc đặt tên biến - naming convention

BBMCode đã đăng vào lúc 01:10:02 17/10/2023 | đọc khoảng 1 phút, có 187 từ

Nói về coding rule, hiện tại tùy mỗi dự án sẽ có quy tắc đặt tên biến, tên class, tên hàm khác nhau.

Dưới đây là tổng hợp các tên gọi về những quy tắc này.

Ví dụ khi nói về tên biến đặt theo kiểu camelCase, vậy camelCase là gì? Cùng xem qua nhé.