Quy tắc đặt tên biến - naming convention
Quy tắc đặt tên biến - naming convention

BBMCode đã đăng vào lúc 01:10:02 17/10/2023 | đọc khoảng 1 phút, có 187 từ

Nói về coding rule, hiện tại tùy mỗi dự án sẽ có quy tắc đặt tên biến, tên class, tên hàm khác nhau.

Dưới đây là tổng hợp các tên gọi về những quy tắc này.

Ví dụ khi nói về tên biến đặt theo kiểu camelCase, vậy camelCase là gì? Cùng xem qua nhé.

Thứ tự ưu tiên trong CSS
Thứ tự ưu tiên trong CSS

BBMCode đã đăng vào lúc 11:07:04 13/07/2023 | đọc khoảng 8 phút, có 1473 từ

Thứ tự ưu tiên trong CSS. Là gì nhỉ? Là cái mà anh em developer chúng ta hay nói là "viết CSS cho cái này đè cái kia". Đè ở đây là dựa vào thứ tự ưu tiên của các selectors, mình code các style CSS sao cho nó effect (ăn) lên UI (HTML) đúng như ý muốn. Hôm nay mình sẽ nói chi tiết về vấn đề này.