Dùng SET datatype để validate trong MySQL
Dùng SET datatype để validate trong MySQL

BBMCode đã đăng vào lúc 08:07:20 03/07/2023 | đọc khoảng 3 phút, có 415 từ

Như các bạn đã biết, trong MySQl chúng ta có thể tạo column với kiểu dữ liệu là SET.

Và tiêu chí blog BBMCode luôn viết về những bài toán thực tế hay gặp. Xử lý thực tế đã làm qua ở các dự án. Và lần này mình sẽ nói về cách dùng SET để validate trong MySQL sẽ thế nào.