Thứ tự ưu tiên trong CSS
Thứ tự ưu tiên trong CSS

BBMCode đã đăng vào lúc 11:07:04 13/07/2023 | đọc khoảng 8 phút, có 1473 từ

Thứ tự ưu tiên trong CSS. Là gì nhỉ? Là cái mà anh em developer chúng ta hay nói là "viết CSS cho cái này đè cái kia". Đè ở đây là dựa vào thứ tự ưu tiên của các selectors, mình code các style CSS sao cho nó effect (ăn) lên UI (HTML) đúng như ý muốn. Hôm nay mình sẽ nói chi tiết về vấn đề này.