Quy tắc đặt tên biến - naming convention

BBMCode đã đăng vào lúc 01:10:02 17/10/2023 | đọc khoảng 1 phút, có 187 từ

Nói về coding rule, hiện tại tùy mỗi dự án sẽ có quy tắc đặt tên biến, tên class, tên hàm khác nhau.

Dưới đây là tổng hợp các tên gọi về những quy tắc này.

Ví dụ khi nói về tên biến đặt theo kiểu camelCase, vậy camelCase là gì? Cùng xem qua nhé.

 

No. Tên Định dạng Ví dụ
1 Camel Case  camelCase newOrder
2 Snake Case snake_case new_order
3 Pascal Case PascalCase NewOrder
4 Kebab Case kebab-case new-order
5 Flat Case
flatcase neworder
6 Upper Flat Case UPPERFLATCASE
NEWORDER
7 Screaming Snake Case
SCREAMING_SNAKE_CASE NEW_ORDER
8 Pascal Snake Case Pascal_Snake_Case
New_Order
9

Train Case (HTTP Header Case)

Train-Case New-Order

 

Ghi chú: Trong danh sách trên, từ số 1 đến 4 là hay gặp nhất.