Loại bỏ "/public/index.php" trên URL của website Laravel

BBMCode đã đăng vào lúc 08:06:22 21/06/2023 | đọc khoảng 2 phút, có 237 từ

Đối với website dùng Laravel thì để có thể loại bỏ "/public/index.php" trên URL, cách đơn giản và hiệu quả nhất mình hay dùng là config file .htaccess

 

♻️ Các bước như sau:

- Tạo file .htaccess ở thư mục root (thông thường là public_html)

- Edit file .htaccess với nội dung như bên dưới

<IfModule mod_rewrite.c>
   RewriteEngine On 
   RewriteRule ^(.*)$ public/$1 [L]
</IfModule>

Từ giờ, URL sẽ không còn cái đuôi loằng ngoằng "/public/index.php" nữa rồi. Đơn giản đúng không nào.

 


 

Lưu ý nhỏ nếu server/hosting của bạn chưa enable mod_rewrite của Apache thì hãy bật nó lên nhé.

- Với hosting, chỉ cần liên hệ bên cung cấp họ sẽ hỗ trợ bạn.

- Với VPS, server thì có thể chạy sudo a2enmod rewrite là xong.

 

Chúc các bạn thành công!