Quy tắc đặt tên biến - naming convention
Quy tắc đặt tên biến - naming convention

BBMCode đã đăng vào lúc 01:10:02 17/10/2023 | đọc khoảng 1 phút, có 187 từ

Nói về coding rule, hiện tại tùy mỗi dự án sẽ có quy tắc đặt tên biến, tên class, tên hàm khác nhau.

Dưới đây là tổng hợp các tên gọi về những quy tắc này.

Ví dụ khi nói về tên biến đặt theo kiểu camelCase, vậy camelCase là gì? Cùng xem qua nhé.

TOP 8 websites hữu ích cho developer
TOP 8 websites hữu ích cho developer

BBMCode đã đăng vào lúc 11:07:09 04/07/2023 | đọc khoảng 4 phút, có 715 từ

TOP 8 websites hữu ích cho developer

Các websites này có nhiều công cụ, tiện ích giúp developer giải quyết công việc thuận tiện hơn.

Dùng SET datatype để validate trong MySQL
Dùng SET datatype để validate trong MySQL

BBMCode đã đăng vào lúc 08:07:20 03/07/2023 | đọc khoảng 3 phút, có 415 từ

Như các bạn đã biết, trong MySQl chúng ta có thể tạo column với kiểu dữ liệu là SET.

Và tiêu chí blog BBMCode luôn viết về những bài toán thực tế hay gặp. Xử lý thực tế đã làm qua ở các dự án. Và lần này mình sẽ nói về cách dùng SET để validate trong MySQL sẽ thế nào.

Cài đặt MySQL trên macOS
Cài đặt MySQL trên macOS

BBMCode đã đăng vào lúc 11:06:09 27/06/2023 | đọc khoảng 3 phút, có 567 từ

Bài này mình sẽ viết chi tiết cách cài đặt MySQL trên máy MacOS

Cụ thể là MySQL 8.0.33 và macOS Ventura 13.2.1