Chi tiết về reduce trong javascript
Chi tiết về reduce trong javascript

BBMCode đã đăng vào lúc 10:06:09 20/06/2023 | đọc khoảng 12 phút, có 2357 từ

Có nhiều hàm thao tác với array trong javascript, nhưng mình sẽ dành riêng một bài dành cho reduce(), vì khá phức tạp, nhiều cách sử dụng và cũng dễ nhầm lẫn.

So sánh filter() và find() trong javascript
So sánh filter() và find() trong javascript

BBMCode đã đăng vào lúc 05:06:34 17/06/2023 | đọc khoảng 5 phút, có 926 từ

Như các bạn đã biết, có nhiều method làm việc với array trong javascript (map, filter, reduce...), và hôm nay chúng ta sẽ xét riêng 2 method dùng khá nhiều đó là  find()  và filter() 

Remove Null or Undefined Values from Object in Javascript
Remove Null or Undefined Values from Object in Javascript

BBMCode đã đăng vào lúc 02:06:15 17/06/2023 | đọc khoảng 2 phút, có 264 từ

Đôi khi cần lọc bỏ các giá trị này để object của chúng ta gọn gàng và đẹp hơn. Mình thường hay duyệt object bằng forEach, kiểm tra null/undefined và xoá phần tử trong object bằng delete