Cài đặt MySQL trên macOS

BBMCode đã đăng vào lúc 11:06:09 27/06/2023 | đọc khoảng 3 phút, có 567 từ

Bài này mình sẽ viết chi tiết cách cài đặt MySQL trên máy MacOS

Cụ thể là MySQL 8.0.33 và macOS Ventura 13.2.1

 

Có rất nhiều cách install MySQL như là dùng brew. Tuy nhiên hiện nay MySQL và macOS đã cải tiến nhiều, chúng ta có thể cài đặt trực tiếp trên giao diện, thông qua file .dmg đơn giản và trực quan. Các bước làm như sau:

 

1. Tải bản cài đặt

Vào website MySQL, download file cài đặt tương ứng với hệ điều hành của bạn.

Link: https://dev.mysql.com/downloads/mysql/

 

Mình đang dùng macOS Ventura 13.2.1, M2 pro. Nên sẽ chọn như hình bên dưới, và nhấn Download

 

 

2. Cài đặt

Sau khi tải về (file có dạng như mysql-8.0.33-macos13-arm64.dmg) thì các bạn mở lên, tiến hành cài đặt.

(cứ continue hoài nhé 😍 )

 

3. Cấu hình, set password

Sau khi cài đặt xong, lúc này vẫn chưa hoàn tất đâu, các bạn hãy vào System setting, search mysql như hình dưới

 

 

Trong này chúng ta có thể stop/start MySQL server tùy thích.

 

🔯 Bạn hãy nhấn vào Initialize Database

 

 

Chỗ này chúng ta sẽ đặt password cho root user. Trong bài này mình đặt là 'password'. Nhấn OK. Như vậy là xong quá trình cài đặt và cấu hình MySQL.

 

Nhưng, check lại ở terminal sẽ thấy error

command not found: mysql

 

Không vấn đề gì nhé, mình sang bước 4 nào.

 

4. Export PATH

- Vào terminal, gõ nano ~/.zshrc

chúng ta sẽ thêm vào cuối, dòng bên dưới

export PATH=${PATH}:/usr/local/mysql-8.0.33-macos13-arm64/bin

Chú ý: chỗ mysq-8.0...-arm64 thì bạn xem ở trong chỗ System setting ở bước 3 nhé.

 

Sau đó nhấn Ctrl + O để save lại.

 

- Tại terminal, gõ source ~/.zshrc

Vậy là XONG!!!

 

 

5. Check lại. Connect MySQL

 

mysql -uroot -ppassword

username: root

password: password

 

 

Thành công rồi, MySQL version đã cài đặt là 8.0.33. Quá đơn giản đúng không nào.


Cảm ơn các bạn!