Cách fix git error local changes please commit your changes or stash them before you merge

BBMCode đã đăng vào lúc 09:07:20 02/07/2023 | đọc khoảng 2 phút, có 284 từ

Please commit your changes or stash them before you merge

Lỗi này thường gặp khi merge branch, hoặc đang làm ở 1 branch và bạn chạy lệnh git pull.

 

 

Nếu search google, sẽ có khá nhiều cách fix. Ở đây mình sẽ ghi ra cách thực tế mình hay dùng. Các bạn có thể tham khảo làm theo, đơn giản và hiệu quả.

 

1 - Vẫn đứng tại branch đó chạy lệnh git stash

Mục đích là lưu các thay đổi, các phần đã chỉnh sửa ở local của bạn lại.

 

2 - git pull

Để lấy code mới nhất ở remote về. Lúc này nếu có conflict thì các bạn cứ fix conflict bình thường nha.

 

3 - git stash apply

Lúc này sẽ đem tất cả thay đổi local của bạn ở bước 1, đập vào code mới nhất. Cho nên, nếu conflict thì cứ fix conflict tiếp, không sao.

 

Vậy là xong, sau khi fix conflict (nếu có), các bạn cứ commitpush lên bình thường.

 

Chúc các bạn thành công!